KAJ POMENI ZADOVOLJSTVO PRI DELU

Zadovoljstvo pri delu spada k naravnanosti do dela. Definira se kot želeno ali pozitivno čustveno stanje, ki je rezultat ocene posameznikovega dela ali doživetja in izkušenj pri svojem delu. Pri zadovoljstvu govorimo o individualnem afektivnem odgovoru na delovno okolje, pri klimi pa o skupni sliki organizacijskega okolja zaposlenih.

Na zadovoljstvo pri delu vpliva veliko število dejavnikov (med drugim tudi: delo samo, možnosti napredovanja, osebne karakteristike, stil vodenja, …), vendar pa je morda ravno organizacijska klima tista, ki je najbolj neposredno povezana z zadovoljstvom zaposlenih. Pri tem je povezava med njima recipročna; tako kot organizacijska klima vpliva na zadovoljstvo, tako zadovoljstvo vpliva na to, kako zaposleni zaznavajo in tudi doživljajo organizacijsko klimo v organizaciji.

Organizacije želijo najbolje izkoristiti človekove zmogljivosti, kar jim prinaša ekonomsko korist. V ta namen poskušajo ustrezno urediti delo z ustvarjanjem ustreznih delovnih razmer in ureditvijo delovnih mest. V prijetnem delovnem okolju se povečuje učinkovitost in zmanjša utrujenost. Na ustreznost delovnega okolja vplivajo splošni dejavniki, kot so ustrezna osvetlitev prostorov, barve, klimatske razmere, zaščita pred škodljivimi vplivi – hrup, sevanje, vibracije in nečistoča (Vrhovšek, 2001, str. 21).

Kakovost delovnega življenja bistveno prispeva k izboljšanju delovnega učinka in kakovosti dela. Z boljšim motiviranjem, večjim zadovoljstvom delavcev, boljšim komuniciranjem in zmanjšanim odporom do sprememb bodo ljudje bolj ustvarjalni. Merkačeva (1998, str. 134) pravi, da je mogoče povečati kakovost delovnega življenja, s tem da zaposlenim omogočimo, da ob manjših naporih in tveganjih za svoje zdravje več zaslužijo, da pri delu razvijajo in uporabljajo svojo ustvarjalnost in da se v delovnem okolju medsebojno podpirajo. Na ta način zaposleni dosegajo večjo ustvarjalno moč, s primerno organizacijsko obliko pa je potrebno doseči sinergijske učinke za hkratno zadovoljevanje potreb zaposlenih in doseganje poslovnih ciljev.