SiOK POROČILA

Vsako, v projekt Siok vključeno podjetje, prejme poročilo o merjenju klime. V primeru, da je podjetje izvedlo raziskavo le na nivoju celotnega podjetja, pripravimo krovno poročilo z vsemi možnimi oz. dogovorjenimi primerjavami po želji naročnika.

Ko podjetje v izvedbo vključi vse zaposlene in tako posledično merimo klimo na vseh področjih znotraj organizacijske strukture podjetja, lahko pripravimo tudi poročila po posameznih področjih z ustreznimi primerjavami.

Pregled rezultatov znotraj posameznega proročila je v grafičnem kot v tabelarnem prikazu z vsemi možnimi prikazanimi odstopanji tako od slovenske norme, povprečja ali po želji naročnika.

 Primer grafičnega prikaza kategorij klime

Primer numeričnega prikaza kategorij klime