VKLJUČITEV V PROJEKT SiOK

V projekt lahko pristopijo organizacije, ki želijo z merjenjem organizacijske klime ter zadovoljstva pridobiti ali razjasniti vpogled v svojo organizacijo na področju subjektivnih zaznav ter zadovoljstva zaposlenih glede različnih vidikov dela.

Sodelujejo lahko organizacije iz najrazličnejših panog. Do sedaj so se v okviru projekta oblikovale panoge trgovina, banke, zavarovalnice, javni sektor, kovinsko predelovalna industrija, kemična industrija, elektro industrija, storitve, farmacija, živilska industrija, turizem, proizvodnja – razna, zdravstvo, itd.

OBSEG RAZISKAVE v vašem podjetju je lahko:

  • Vključitev nepristranskega vzorca 120 zaposlenih
  • Vključitev razširjenega vzorca
  • Vključitev vseh zaposlenih: Analiza na nivoju organizacije kot celote, Analiza na nivoju organizacijskih enot

Glede na to, da se organizacijska klima v posameznih delih organizacije ponavadi precej razlikuje, je priporočljivo klimo pogledati tudi globlje kot zgolj na organizacijskem nivoju. To nam omogoča analiza organizacijske klime po organizacijskih enotah.

Anketiranje lahko izvedemo na tri načine:

  • Vodeno anketiranje – naš sodelavec izpelje anketiranje. Pri takšni vrsti anketiranja je odziv zaposlenih najvišji;
  • Poštno anketiranje – zaposleni dobijo ankete in jih vračajo po pošti;
  • Elektronsko anketiranje – za takšno vrsto anketiranja je nujno, da imajo vsi zaposleni lasten elektronski naslov, kamor bodo iz naše strani prejeli uporabniško ime in geslo za dostop do elektronskega vprašalnika.

V vsakem primeru mi, kot zunanji sodelavci, zagotavljamo popolno anonimnost podatkov.

Cena za OSNOVNI PAKET SiOK, ki vključuje članarino za projekt SiOK, anketiranje do 120 zaposlenih ter pripravo krovnega poročila za celotno organizacijo je 1.250 €. Vsa ostala ponudba je popolnoma prikrojena potrebam naročnika, zato podajanje cene v naprej ni mogoče.

V kolikor vas zanima sodelovanje v projektu, nas pokličite po telefonu na številko 031/648-930 ali nam napišite Email. Z veseljem vam bomo odgovorili na vsa morebitna vprašanja oziroma vam pripravili ponudbo, ki bo prirejena na potrebe vašega podjetja.