ANALIZA SiOK POROČILA

Kako učinkovito analizirati SiOK poročilo?

V poročilu za podjetje je prikazan tabelarni prikaz ocen vseh kategorij in trditev ter primerjave. Prikaz je poenostavljen z 4 barvami: ZELENA – zelo dobro (nadpovprečno), BELA – dobro (malo nad povprečjem), RUMENA – slabša (malo pod povprečjem), RDEČA – zelo slabo (precej pod povprečjem), predstavlja izziv v organizaciji.

Rezultati merjenja organizacijske klime kažejo, kako naši zaposleni dojemajo svoje delovno okolje. Nekatere stvari vidijo v boljši luči in druge manj optimistično. Ta razlika v percepciji je ključna za branje in uporabo rezultatov.

Naslednji pomemben vidik je primerjava z drugimi podatki. Najpomembnejša je primerjava z lastnimi podatki iz preteklih let (če obstajajo). Iz te primerjave lahko vidimo trende. Če nimamo meritev iz preteklosti, lahko še vedno primerjamo svoje podatke s podatki višje organizacijske enote ali s podatki panoge. Tudi te razlike so lahko manjše ali večje in v našo korist ali v našo škodo. Spet se osredotočimo na kategorije / vprašanja, kjer so razlike večje.

Za pomoč vodjem za hitro analiziranje podatkov o klimi se v poročilu uporablja štiribarvno kodo:

  • VISOKE OCENE – zelena barva
  • VIŠJE OCENE – bela barva
  • NIŽJE OCENE – rumena barva
  • NIZKE OCENE – rdeča barva

Zelena barva označuje postavke z najvišjo oceno v okviru opazovane skupine (kategorijo). To so zelo verjetno naše prednosti.
Bela barva označuje elemente, ki so še vedno pozitivni (nad povprečjem), vendar ne tako izrazito.
Rumena barva označuje predmete, ki so že pod povprečjem, vendar ne tako izrazito.
Rdeča barva označuje najnižje rezultate. To so zelo verjetno naši izzivi.

Barve se uporabljajo tudi za razlike (kadar so te izračunane). Zelena barva pomeni najbolj ugodno razliko in rdeča najmanj ugodno razliko – ne glede absolutne vrednosti razlik.

V vsakem primeru rezultati meritev organizacijske klime kažejo percepcijo (dojemanje) zaposlenih. Za boljšo uporabo rezultatov in za pripravo akcijskih načrtov se morajo vodje vprašati o globljih vzrokih za takšno percepcijo. Pomemben del procesa razmišljanja je dialog s podrejenimi o rezultatih.

Primer numeričnega prikaza kategorij klime za analizo