POSLANSTVO IN VIZIJA PROJEKTA

Projekt SiOK: Poslanstvo in vizija ter cilji

Ideja
Primerjalno raziskovanje organizacijske klime in zadovoljstva zaposlenih v slovenskih organizacijah z namenom povečevanja zavedanja o pomenu klime in zavedanja o pomenu ustreznih metod za njen razvoj.

Filozofija pristopa
Primerljivost, periodičnost, kvantitativnost v skladu s potrebami organizacij, v skladu s standardi stroke.

Namera
Biti priznana institucija za primerjalne raziskave v slovenskih organizacijah z možnostjo širitve delovanja tudi v druge države.

Politika
Delovanje na osnovi članstva/članarine, vključevati in uporabljati obstoječe raziskovalne metode v podjetjih, ki izpolnjujejo minimalne pogoje (opredeljeno v članskih pravilih).