Upravljanje talentov

Ali vaša organizacija pozna svoje zaposlene? Ali ima učinkovit in stroškovno sprejemljiv način, da prepozna prave zaposlene za ključne poslovne funkcije v prihodnosti?

Trenutne in prihajajoče zahteve za ključne poslovne funkcije v prihodnosti zahtevajo od organizacij nadzor in upravljanje talentov, ki lahko v prihodnosti odgovorijo na izzive organizacije. Procesi prepoznavanja in upravljanja talentov zahtevajo sistematičen in informacijsko podprt pristop.

Naša metodologija upravljanja talentov temelji na naslednjih aktivnostih:

 • določanje kriterijev za prepoznavanje talentov in naslednikov,
 • natančen pregled in ocena potencialov z DNLA orodji,
 • postopek natančnega prepoznavanja in razvrščanja talentov,
 • analiza razvojnih izzivov in priprava razvojnih načrtov,
 • usposabljanje menedžerjev za izvajanje kariernega razgovora,
 • usposabljanje menedžerjev za ocenjevanje, oblikovanje razvojnih načrtov in spremljanje napredka,
 • priprava razvojnih programov,
 • ocenitev in analiza programa upravljanja talentov ter uvedba izboljšav,
 • informacijska podpora sistemu upravljanja talentov.

Pomagamo vam ustvariti različne tipe programov sistema nasledstev:

 • temelječega na vlogah: osredotočenega na ključna delovna mesta, ki so težavna za zapolnitev ali pomembna za poslovni uspeh,
 • temelječega na individualizmu: osredotočenega na zaposlene s potencialom za napredovanje,
 • temelječega na bazenu: osredotočenega na skupino visoko potencialnih zaposlenih, ki so primerni za zapolnitev delovnih mest več znotraj  organizacije.

Če menite, da so vaši procesi identifikacije in razvoja talentov lahko učinkovitejši, razmislite o tem, da bi postali naši partnerji.