SiOK nadgrajen

Po 10 letih izkušenj v SiOK smo nadgradili merjenje organizacijske klime v praktično managersko orodje, ki omogoča upravljanje mehkejše plati organizacije.

Merjenje organizacijske klime po sistemu SiOK je koristno za vsako organizacijo nad 10 zaposlenih. Zato smo pripravili ugodne začetne pakete* za mala, srednja in velika podjetja.

KDO BO NAJBOLJE STARTAL, KO BO KRIZE KONEC?

Nekateri imajo pomisleke pred merjenjem klime v času krize, češ sami vemo, da je klima padla, da je slaba. Merjenje klime je v vsakem primeru uporabno orodje za vključevanje vseh zaposlenih in razumevanje njihovega razmišljanja. Bolj kot sami rezultati je pomemben kontinuiran proces merjenja in reagiranja. Vodstvo dobi priložnost za mobilizacijo vseh za spremembe.

Kaj če izmerimo slabo klimo?

 • Nizka klima je lahko začetna točka mobilizacije za spremembe.
 • Nizka klima je priložnost za vodstvo. Če se le malo potrudimo pri izvedbi ukrepov, bomo lahko ob naslednji meritvi izmerili izboljšanje.
 • Takšen uspešen ciklus povečuje verodostojnost vodstva v očeh zaposlenih, kar olajšuje vsakodnevno delovanje in uresničevanje začrtane strategije

Kaj če izmerimo dobro klimo?

 • Visoka klima potrjuje, da nekatere stvari v organizaciji potekajo prav.
 • Posvetimo se lahko podrobnostim, na primer razlikam v klimi po posameznih enotah
 • Tudi visoka klima pokaže nekatere izzive, na katere se lahko osredotočimo v naslednjem obdobju.
 • Včasih je bolj zahtevno obdržati visoko klimo kot pa izboljšati slabo.

Analiza deset letnih podatkov je pokazala, da se je klima v podjetjih, ki so se resno ukvarjala z merjenjem klime, v času poslabšala bistveno manj, kot v skupini podjetij, ki so klimo merila le občasno.

v OCR smo razvili praktično managersko orodje. OCR sistem predstavlja:

 • PRAKTIČEN PRISTOP. Enostavna izvedba.
 • MANAGERSKO ORODJE…  za uveljavitev odgovornosti za vodenje ljudi.
 • POVRATNA INFORMACIJA ZA VSE VODJE.  Merimo lahko mikro klimo po enotah.
 • SISTEM ZA ZGODNJE OPOZARJANJE.  Pridobimo čas za ukrepanje.
 • ORODJE ZA VKLJUČEVANJE ZAPOSLENIH. Vsi so povabljeni, vsi sodelujejo.
 • ORODJE ZA POGLABLJANJE ZAUPANJA V VODSTVO. Vprašamo ljudi in ukrepamo – dokažemo verodostojnost.
 • PRILOŽNOST ZA KOMUNICIRANJE PREKO CELE ORGANIZACIJE. Sodelovanje med HR in PR strokovnjaki.
 • ORODJE ZA VPLIVANJE NA ORGANIZACIJSKO KULTURO.  Lahko usmerjamo njen razvoj.

Pokličite nas in dogovorili se bomo za podrobnejšo predstavitev ali prilagoditev ponudbe vašim potrebam.

Pred krizo smo nabirali izkušnje. V krizi vam lahko učinkovito pomagamo.