O PODJETJU

DOBRODOŠLI!

Moje ime je Primož Bitenc in sem direktor/lastnik podjetja OCR svetovanje in raziskave. Diplomiral sem iz ekonomije, smer poslovanje, dodatno pa sem se usposabljal tudi v Poslovni šoli na Bledu (IEDC). Prihajam iz prodajno-poslovnega okolja in imam večletne izkušnje na področju prodaje in vodenja. Izkušnje sem si nabiral predvsem pri vodenju prodajnih timov v Sloveniji in v državah bivše Jugoslavije. Pred časom sem deloval kot svetovalec na področju sistematične raziskave organizacijske klime, kulture in zadovoljstva zaposlenih v svetovalnem podjetju AT Adria, kjer sem bil odgovoren za izvajanje in operativno vodenje projekta SiOK v Sloveniji. Občasno delujem tudi kot predavatelj ter svetovalec s področja vodenja in uvajanja različnih sistemov upravljanja človeških virov, skupaj s povezanimi poslovnimi partnerji. Dodatno motivacijo črpam pri delu z ljudmi ter pozitivnimi odnosi z njimi in sem prepričan, da so zadovoljni in motivirani zaposleni najpomembnejši kapital podjetja.

Podjetje OCR se je ustanovilo predvsem z namenom opravljanja in zagotavljanja kvalitetnih storitev diagnosticiranja poslovnega okolja, kot je merjenja organizacijske klime, zadovoljstva zaposlenih, zavzetosti, potenciala ter organizacijske kulture. S povezanimi poslovnimi partnerji smo pooblaščeni za izvajanje in trženje projekta SiOK/OCS, svetujemo pa tudi pri uvajanju procesov na področju upravljanja s človeškimi viri in implementaciji informacijskih rešitev za podporo HR procesom. Naše strokovno znanje in izkušnje pridobivamo vrsto let, še vedno pa nas vodi stalna želja po učenju in razvoju. Pri delu smo strokovni, zanesljivi, fleksibilni in usmerjeni v rezultate naših naročnikov. Naš svetovalni program smo oblikovali tako, da bi strokovnjake v podjetju opremili z znanjem, sodobnimi orodji in metodami, ki jim bodo v pomoč pri vsakdanjem delu. Skrbimo, da prinašamo dobre prakse v vaše organizacije. Poslovni odnos gradimo na trdnem partnerstvu in se v celoti posvečamo vašim izzivom. Vodilo v našem razmišljanju sta strokovnost in poslovna etika.

NOVO v 2014!

Zaradi zagotavljanja še boljših storitev, smo se konec leta 2014 poslovno in lastniško povezali s podjetjem HSC Skupina d.o.o. (www.hscskupina.si)

Veseli bomo vsakega vašega kontakta,
Primož Bitenc